Doporučené firmy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :


   
Firma : Muzeum hl. m. Prahy
Ulice : Na Poříčí 52/1554
Město : Praha 8
Kraj : Praha
   
Kontaktní osoba : Muzeum hlavního města Prahy
   
IČO : 00064432        DIČ : CZ00064432
   
Telefon: 224 223 696    
 
     
Email : muzeum@muzeumprahy.cz  
Url : www.muzeumprahy.cz  
     
Popis činnosti:  
   
  Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno v roce 1881. Muzeum sídlí na pražské Florenci a zde bylo představeno velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.

Expozice hlavního muzea

Muzeum pro své návštěvníky připravilo velké množství stálých expozic, ale probíhají zde také četné krátkodobé výstavy. K nejdůležitějším expozicím, které jsou zde trvale vystaveny, patří především Langweilův model Prahy. 
   
 
Programy pro školy - muzeum nabízí široký výběr programů pro školy


               

                    Hlavní budova na Florenci                            Podskalská celnice na Výtoni

                   Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc                           Rašínovo nábřeží 412, Praha 2

 
   
 

Muzeum hlavního města Prahy dále představuje expozice, které zachycují hlavní město v období pravěku, středověku, novověku či v období baroka. Proto neváhejte, a přijďte poznat historii hlavního města naší vlasti.


FOTOGALERIE
 
 
   
Nabídka od Muzeum hl. m. Prahy pro školy :  

Hrajeme si na Petříně

 

Dne 29. 5. 2016 se v blízkém okolí Petřínské rozhledny uskuteční program pro děti v rámci oslav Mezinárodního dne dětí. Program pro rodiče s dětmi bude připraven od 13 do 17 hodin.

 

Celým odpolednem bude děti provázet kouzelník Grino, který bude akci moderovat a předvádět magická vystoupení. Pro děti je na odpoledne nachystaná soutěž v podobě etapové aktivity, jejímž tématem bude Petřínská rozhledna, která v tomto roce oslaví 125. výročí otevření. Během této soutěže se děti seznámí s historií Petřínské rozhledny, kterou Muzeum hlavního města Prahy spravuje, a zároveň se dozvědí něco i o Zrcadlovém bludišti, které stojí v blízkosti rozhledny.

 

Děti se budou moci nechat vyfotografovat jako Klíčník Pražských věží a fotografie si hned odnést domů. Ty budou následně umístěny na facebookové stránce muzea.

 

Celý den bude v provozu herna deskových her a výukových her na tabletech, stánky s prodejem drobných předmětů a malování na obličej. V rámci odpoledne budou moci návštěvníci navštívit také Bibliobus.

 

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 25.05 15:57 - 2016

 

Den dětí v Muzeu hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy připravilo pro všechny děti 28. 5. 2016 v rámci Mezinárodního dne dětí v hlavní budově muzea bohatý program.

 

Workshopy pro děti a jejich rodiče se konají v hlavní budově muzea, a to od 9:15 do 17 hodin v přednáškovém sále. Pod vedením zkušených lektorek budou mít možnost vyzkoušet si Loom bands techniku, tzv. gumičkování. Vyrábět se budou také Kanzaschi sponky do vlasů, náramky shamballa a roztomilá zvířátka a dekorace z recyklovaného materiálu.

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 25.05 15:56 - 2016

 

Břevnov - ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově muzea, Na Poříčí 52, Praha 8 od 4. 5. 2016 do 30. 10. 2016 výstavu Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. Výstava o Břevnově je další, v pořadí již sedmá, z cyklu o pražských historických předměstích. Prezentuje nejvýznamnější místa a momenty života v Břevnově
a přilehlém okolí, a to prostřednictvím trojrozměrných sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, tisků a dalších materiálů.

 

 

Výstava zachycuje dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými přesahy až do 80. let 20. století. Návštěvník má možnost seznámit se s historií této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách. Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov (později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice vedoucí z Prahy do západních Čech.

 

Ke konci 19. století se začal postupně měnit venkovský charakter tohoto bývalého předměstí, které se vyvíjelo do té doby stranou průmyslového rozvoje, tak typického pro ostatní pražská předměstí ‒ jako např. Smíchov, Libeň či Žižkov. Přibývaly domy městského i maloměstského charakteru. V roce 1907 byl Břevnov u příležitosti oficiální pražské návštěvy císaře Františka Josefa I. povýšen na město a v roce 1922 se stal součástí Velké Prahy.

 

Výstava formou pomyslné procházky po zákoutích starého Břevnova představí nejen jeho zmizelou tvář v podobě zaniklých staveb a lokalit, ale přiblíží i běžný život tehdejších obyvatel. Pozornost je věnována místním spolkům, sportu, kulturním událostem, živnostem, ale také např. lomům, pískovnám a cihelnám, které zde byly v minulosti hojně zastoupeny. Dobový obrazový materiál doplňují unikátní trojrozměrné předměty.

 

Nejcennějším exponátem výstavy je bezesporu relikviář, pocházející ze 7.‒8. století, který podle tradice věnoval Břevnovskému klášteru jeho zakladatel sv. Vojtěch, nebo fragment gotické dlažby z jižního ramene ambitu kláštera ze 14. století. Návštěvníci se též budou moci potěšit pohledem na vzácné medaile, prohlédnout si faksimile zakládací listiny Břevnovského kláštera, dobové spolkové prapory a mnoho dalších exponátů. To vše doplňují poutavé audionahrávky vzpomínek břevnovských pamětníků, které zprostředkují zajímavé okamžiky všedního dne obyvatel starého Břevnova převážně první poloviny 20. století, a výběr z dokumentárního a zpravodajského filmu z období první republiky.

K výstavě bude vydána výpravná publikace.

 

V rámci výstavy se uskuteční doprovodné programy:

 

Vycházky

4. 5. 2016 Bílá hora

Sraz v 17 hodin u brány poutního areálu.

 

22. 6. 2016 Břevnovský klášter

Sraz v 16 hodin u vchodu do konventu.

 

Přednášky s promítáním

Začátek vždy v 17 hodin, přednáškový sál hlavní budovy muzea, Na Poříčí 52, Praha 8.

25. 5. 2016 Zmizelý Břevnov

Přednáší P. Šaur

 

26. 5. 2016 Vzpomínky na Břevnov

Přednáší F. Jičínská

 

9. 6. 2016 Poutní cesta z Prahy do Hájku

Přednáší K. Pařízková

 

23. 6. 2016 Soumrak a zánik Velkého Břevnova

Přednáší J. Císař

 

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : machova@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 03.05 15:37 - 2016

 

Večerníček slaví 50 let

Vrcholem oslav večerníčkova jubilea v roce 2015 byla zcela unikátní výstava, která zmapovala genezi fenoménu, který měl být původně jen nenápadnou pohádkou na dobrou noc. Díky své mimořádné kvalitě, jak dramatické, tak výtvarné a animační, přerostl večerníček ve svébytný televizní celek.

 

Výstava Večerníček slaví 50 let připravená pro Zámecký areál Ctěnice představí původní kulisy z večerníčků a další cenné náčrty, kresby a fotky. Navíc interaktivní pohádkové zážitky, možnost reálně vstoupit do Krakonošovy zahrádky či třídy Macha a Šebestové, svést se na Hvězdném drakovi ze seriálu Rákosníček a hvězdy a třeba i skočit do klobouku Boba a Bobka.

 

„Večerníček je fenomén, na kterém vyrostly celé generace. A proto je tato jedinečná výstava nejen oslavou dětského světa fantazie, ale také jakýmsi holdem umění českých animátorů, výtvarníků i scénáristů a režisérů,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Nesmírně si cením i toho, že se nám podařila získat řada unikátních exponátů včetně původních loutek a scén, které zapůjčili sami autoři nebo jejich dědicové. Některé originály tak bude moci veřejnost spatřit vůbec poprvé.“

 „Nosnými tématy celé výstavy jsou prožitek, dětský svět a svět fantazie, ale také důležité informace k pozadí tvorby večerníčků a prezentace odkazu české animované tvorby pro děti jako jednoho z pokladů české kultury. Představíme i nejznámější autory, animátory, dabéry, režiséry a skladatele hudby“, odhaluje koncept výstavy její autorka Jana Sommerová.

 

Výstava Večerníček slaví 50 let potrvá od 24. dubna do 30. října 2016 ve výstavních prostorách v přízemí zámku Ctěnice a ve výstavním sále Špejchar. Výstavu obohatí víkendové výtvarné dílny a nabídka programů pro skupiny děti z mateřských a základních škol či letní příměstské tábory.

Speciální doprovodné programy:

15. 5. 2016      Květinová dílna víly Amálky (v rámci akce Květinový jarmark)

11. 6. 2016      Když Večerníček nejde spát (Pražská muzejní noc)

17. 9. 2016      Koulelo se jablíčko (v rámci akce Jablkobraní)

15. 10. 2016    Čteme si pohádky bratří Čapků (s herečkou Zdenkou Procházkovou)

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 26.04 15:10 - 2016

 

Lena Belkina & Olena Kushpler

Zámecký areál Ctěnice, objekt Kočárovna

Termín: 27. 4. 2016 v 19:00hod

Délka trvání: 1,5-2 hodiny

 

Mezzosopranistka Lena Belkina a klavíristka Olena Kushpler vystoupí v Zámeckém areálu Ctěnice a zahrají skladby z díla J. Brahmse, A. Dvořáka, P.I.Čajkovského a S .Rachmaninova.

Koncert je pořádán ve spolupráci s Městskou části Praha–Vinoř.

 

Mezzosopranistka Lena Belkina, narozená na Krymu, studovala v letech 2003-9 na Čajkovského národní hudební akademii v Kyjevě. Po vítězství v Mezinárodní pěvecké soutěži Borise Gmyrji, nejdůležitější pěvecké soutěži na Ukrajině, byla přijata do Opery v Lipsku, 2009-12. V roce 2012 získala diplom s vyznamenáním ve třídě prof. Rolanda Schuberta na Hudební a divadelní vysoké škole F. M. Bartholdyho v Lipsku. V roce 2012 ztvárnila Angelinu ve filmovém provedení Rossiniho Popelky, nahrávka firmy Mondovision byla oceněna 64º PRIX ITALIA a cenou diváků na varšavském festivalu Ogrody Muzycne.  Účinkovala na Rossini Opera Festival v italském Pesaru, hostovala ve Vídeňské státní opeře, v madridském Teatro Real, v New National Theatre Tokyo, v Deutsche Oper am Rhein, v Teatro Comunale di Bologna. V roce 2015 vydala firma Sony Classical její první sólové album. Lena Belkina nyní hostuje v pražském Národním divadle v Rossiniho Popelce.

 

Ukrajinská klavíristka Olena Kushpler  studovala hru na klavír na Vysoké škole pro hudbu a divadlo ve Lvově u Josefa Jermina a následně v ​​Hamburku. Cenné zkušenosti získala během spolupráce s Wolframem Riegerem, Normanem Shetlerem, Andrzejem Jasińskim a Alban Berg Quartet. Po vítězství v několika klavírních soutěžích byla Olena Kushpler pozvána k hostování v mezinárodně proslulých koncertních sálech i na festivalových pódiích, jakými jsou Hudební festival Rheingau, Šlesvicko-holštýnský hudební festival, Hudební festival ARD, berlínský Konzerthaus, Tonhalle Düsseldorf, Hamburg Laeiszhalle, Musikverein ve Vídni.

Informace pro návštěvníky

Cena: 200 Kč

Předprodej vstupenek:

Předprodej vstupenek v podkladně zámku od 16. 2. 2016.

 

Web : http://www.muzeumprahy.cz/lena-belkina-olena-kushpler/
Email : ctenice@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 03.03 11:35 - 2016

 

Street art

Street art

Přednášky s projekcí pro veřejnost, studenty středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením

29. 3. 2016

Vizuální smog, vandalismus & umění

 

26. 4. 2016

Street art  – Česko a Slovensko 

 

24. 5. 2016

Street art & ženy


14. 6. 2016

Street art – rekapitulace přednášek, nejdůležitější momenty a osobnosti v pouličním umění

Přednášky se konají v přednáškovém sále hlavní budovy muzea, Na Poříčí 52, Praha 8. Začátek vždy v 16:30. Vstupné na přednášku 60 Kč.

 

Archeologické programy 1-3/2015

Oděv našich předků

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 12.09 09:53 - 2014

 

Akademie volného času - Výtvarné umění v dějinách času III.

Více informací a přihlášky:
Mgr. Milena Suská
tel.: +420 221 709 669, +420 724 518 255
mail:
suska@muzeumprahy.cz

Členské příspěvky můžete zaplatit hlavní budově Muzea, Na Poříčí 52, 
Praha 8 – Florenc, v kanceláři oddělení prezentace.

Kurzovné je 300 Kč/rok. Cena za jednotlivé přednášky je 30 Kč.

Začátek přednášky v 16:30.

 

11. 9. 2014

Barokní sochařství a malířství v Čechách

Baroko vzniklo v 16. století v Římě a trvalo až do století 18. Přestože česká kultura byla ovlivněna situací po Bílé hoře, dosáhlo české barokní umění vysoké úrovně. V barokním umění dochází ke spojení nového slohu s populistickým slohem, otevřeným všem vrstvám obyvatelstva.

Přednáší: PhDr. Jiřina Chrastilová, Porta Praga

 

           

2. 10. 2014

České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století

Dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost. Koncem století však přišla změna -  rychlé životní tempo, sociální rozpory a prohloubení politické krize vedly k pocitům hořkého zklamání a osamocení. Rostl vliv filozofie A. Schopenhauera a F. Nietzscheho. Byl kladen důraz na osobité vidění světa, vyjádření osobních zkušeností a prožitků bez falešných ohledů a zábran morálky. Mnoho uměleckých směrů působilo paralelně vedle sebe.  

Přednáší: Mgr. Michaela Vrchotová, NG Praha

 

6. 11. 2014

České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století - 2. část

Přednáší: Mgr. Michaela Vrchotová, NG Praha

 

4. 12. 2014

Užité a dekorativní umění secese

Secese -  umělecký sloh usilující o nový umělecký výraz, netradiční projev, odklánějící se od dosud převládajícího historismu. Poslední z univerzálních mezinárodních slohů. Těžištěm je dekorativní a užitné umění.

Přednáší:  PhDr. Jiřina Chrastilová, Porta Praga

 

8. 1. 2015

Česká architektura před první světovou válkou

Architektura zrcadlí proměny vkusu, společenské i národnostní složení obyvatelstva. Vzniká v určitých podmínkách, které se promítají do vzhledu jednotlivých budov. Pro toto období je charakteristický tzv. historizující sloh.

Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš, kancelář prezidenta republiky

 

5. 2. 2015

Architektura a užité umění v kubismu

Kubismus jako jednotící styl zasahuje pouze v Čechách do všech oblastí výtvarného umění včetně architektury a užitého umění.

Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš, kancelář prezidenta republiky


5. 3. 2015

Scénografie – kubismus a expresionismus

Scénografie vytváří scénickou masku pro hereckou postavu, scénickou výpravu spolu se scénickým nasvícením a zvukem podle záměru režiséra. Scénografie je významnou složkou divadelní, filmové i televizní tvorby.

Přednáší: Vlasta Koubská, DAMU Praha

 

2. 4. 2015

Architektura  období 1. republiky

Přebujelou ornamentálnost secese nahradila skutečně moderní architektura, kde je funkčnost nadřazena zdobnosti. Nové stavby využívaly moderní technologická řešení. Československá funkcionalistická architektura patřila k evropské špičce.

Přednáší: Ing. arch. Zdeněk Lukeš, kancelář prezidenta republiky

 

7. 5. 2015

Výtvarné umění 20. a 30. let 20. století

1. světová válka smetla všechny dosavadní zvyklosti ve společenském životě i v kultuře. Nové umělecké směry z přelomu století jsou ve 20. a 30. letech rozšířeny a dostávají novou podobu. Dochází ke sblížení americké a evropské kultury, která je ovlivňována hospodářskou konjunkturou.

Přednáší: Mgr. Oldřich Bystřický, MgA, NG Praha

 

4. 6. 2015

Slavnostní zakončení

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 12.09 09:53 - 2014

 

Klíče k Pražským věžím

Hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu!

 

Klíče k Pražským věžím Vám nabídnou kvalitní a atraktivní trávení volného času, umožní Vám podívat se na nádherná místa v centru Prahy, a to přímo z historické výš(ž)ky a zaujmou Vaše děti i vnoučata hravým pátráním po klíčích, které ztratil náš zapomětlivý pražský klíčník.

 

Navštivte Petřínskou rozhlednu, Svatomikulášskou zvonici, Malostranskou nebo Staroměstskou mosteckou věž či Prašnou bránu – věže spravované Muzeem hlavního města Prahy.

 

Na pokladně těchto věží získáte po zakoupení vstupenky tzv. ‚Průkaz poctivého klíčníka Pražských věží‘. Jedna rodina obdrží společně jeden průkaz, stejně tak i jedna návštěvnická skupina získá dohromady jednu průkazku.

 

Tamtéž obdržíte jednu z pěti variant atraktivního pracovního listu, pro děti od 4 let (s dospělým doprovodem) do 18 ti let. Každá rodina či skupina obdrží jeden pracovní list, ovšem na vyžádání jich mohou získat i více (maximálně však jeden list do dvojice). Tento list není založen na vědomostech, nýbrž na aktivní schopnosti dívat se kolem sebe. Pracovní listy k jednotlivým věžím jsou ke stažení také na stránkách muzea www.muzeumprahy.cz.

 

Po vyplnění listu a jeho zkontrolování jedním z pracovníků věží dostanete při většině správných odpovědí unikátní razítko klíče na svůj průkaz a odnesete si z věže domů krásnou vystřihovánku právě toho historického skvostu, který jste navštívili. Od získání prvního razítka na Průkaz poctivého klíčníka do návštěvy hlavní budovy muzea s plným průkazem nesmí uběhnout víc než magický rok a den (366 dní). Při návštěvě další věže již sbíráte pracovní listy a razítka na Průkaz poctivého klíčníka, který nosíte při sobě.

 

Po nasbírání všech pěti razítek na pěti věžích přineste průkaz do hlavní budovy muzea na Florenci, kde ke vstupu zdarma pro Vaši rodinu získáte i ‚klíč‘ k muzeu – atraktivní přívěšek na klíče, uměleckou kopii, zhotovenou podle reálného historického klíče z muzejních sbírek. Klíče k Pražským věžím se začínají hledat na Den dětí, tedy od 1. června 2013!

Web : www.muzeumprahy.cz
Email : muzeum@muzeumprahy.cz
Datum vložení : 29.05 15:21 - 2014

 

Muzeum hlavního města Prahy - komentované prohlídky Pražských věží

Pražské věže

Komentované prohlídky vhodné pro 2. stupně ZŠ a SŠ.

Délka programu: 90 minut

Termín: dle rezervačního systému na stránkách muzea http://www.muzeumprahy.cz/1729-prazske-veze/. Na těchto stránkách také můžete stáhnout studijní materiály pro pedagogy.

 

Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jako epochu chcete poznat:

 

Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská

Roku 1346 byl Karel IV. korunován římskoněmeckým králem, roku 1355 se stal římským císařem. Praha se tak měla stát opravdovým srdcem Evropy – Karel IV využil veškeré své doby: technické, hospodářské i duchovní a díky jeho úsilí se zrodila zcela nová Praha. Stopy Karlova úsilí můžeme spatřit dodnes v těsném sousedství mostecké věže, na výzdobě jejího pláště i z výšky jejího ochozu.

Sraz účastníků komentované prohlídky před vstupem do věže.

 

Malostranská mostecká věž a Praha husitská

Malostranská mostecká věž je „mladší a chudší sestrou“ Staroměstské mostecké věže. Proč tomu tak je, zjistíme v jejím přilehlém okolí: v johanitské komendě došlo k neblaze proslulé scéně mezi Václavem IV. a Janem z Jenštejna, v biskupském dvoře byly spáleny spisy Johna Wicklefa. Hněv husitů se později na oba tyto objekty obrátil. Jiří z Kunštátu a Poděbrad později napravoval poměry v rozvrácené zemi. Svědkem jeho nelehkého panování je i Malostranská mostecká věž.

Sraz účastníků komentované prohlídky před vstupem do věže.

 

Prašná brána a města pražská

Kdybychom měli možnost cestovat v čase, uviděli bychom na konci 15. století. Prašnou bránu nad hlubokým vodním příkopem oddělujícím dvě samostatná města: Staré Město a Nové Město pražské. V jejím sousedství by nás pak udivilo svou rozlehlostí panovníkovo městské sídlo, kam se také ubíraly korunovační průvody. A za hradbami bychom pak spatřili nejbohatší a nejvlivnější město království: Staré Město pražské. Jak se v jeho zdech žilo a jak byly hájeny jeho hradby?

Sraz účastníků komentované prohlídky před vstupem do věže.

 

Svatomikulášská městská zvonice a život barokního člověka

Jedna z nejkrásnějších pražských věží nám připomíná dobu, v níž pravidla estetiky i pravidla katolické víry byla určena Tridentským koncilem, v níž Evropu ohrožovala turecká expanze a den člověka byl dělen vyzváněním zvonů. Jak se žilo v podhradí na malostranském ryku a jaký význam měla Svatomikulášská městská zvonice?

Sraz účastníků komentované prohlídky před vstupem do věže.

 

Petřínská rozhledna a nové časy

Roku 1891 byla na právě vybudovaném Výstavišti zahájena Zemská jubilejní výstava, která představila vše, čeho průmyslníci, vynálezci, umělci či obchodníci dosáhli v průběhu posledního století. Praha se otevřela novinkám: elektrifikace, aviatika, nové průmyslové technologie, ale také aktivní trávení volného času či nové architektonické směry. Tyto „nové časy“ připomíná nejen Petřínská rozhledna, ale v jejím těsném sousedství lanová dráha či pavilon Bludiště a z ochozu rozhledny pak pražské čtvrtě, které mohly vzniknout jen díky novým průmyslovým odvětvím

Sraz účastníků komentované prohlídky před vstupem do věže, na přání pedagoga lze prohlídku zahájit na dolním konci lanové dráhy na Újezdě.

 

Program připravila a vede: Markéta Gausová Zörnerová

Objednávejte se, prosím, prostřednictvím rezervačního systému. Do poznámky uveďte, jakou prohlídku jste si vybrali.

Cena: 30,- Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma. Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

 

 

 

 

 

Web : www.muzeumprahy.cz
Datum vložení : 03.04 15:41 - 2014